Hvorfor holde kursus/temadag i kulturel forståelse?

Indvandringen til Danmark bliver i disse år større, og mange fremmede folkeslag vil slå sig ned i Danmark. Behovet for kulturel forståelse og interkulturel kommunikation vil derfor blive en del af hverdagen for mange medarbejdere i boligsektoren, daginstitutioner, skoler, plejesektoren og mange forskellige danske arbejdspladser.

Lene Kohlhoff Rasmussen tilbyder derfor en kursus/temadag der har til formål  ruste deltagerne til at arbejde professionelt i et samfund, der i dag i tiltagende grad, er flerkulturelt. For at undgå misforståelser på baggrund af vores forestillinger om hvordan ”de andre” er, så er det vigtigt, at vi tilegner os en basisindsigt i hvordan kulturforståelse fungerer i praksis. Kursus/temadagen kan skræddersyes den enkelte virksomheds behov.

Hvor forskellige er vi?

Baggrund:

Lene kohlhoff Rasmussen har mødt mange fremmede kulturer og har derved fået stort kendskab til fremmede kulturer, religioner, og interkulturel kommunikation. Hun er uddannet bygningskonstruktør og har i mange år arbejdet med ejendomsadministration som projektleder og ejendomsinspektør. Hun har bl.a. arbejdet i socialt belastede boligområder med mange indvandrer eksempelvis i Vollsmose i Odense og har set, hvad det gør ved folk at komme til et nyt land.

Indhold:

Følgende emner kan der informeres om og debatteres på temadagen:
Kultur
 • Hvordan definerer vi vores egen kultur?
 • Hvad med Indvandrer/fremmedes  kultur i Danmark?
 • Hvornår er det positivt og negativt og hvorfor?
 • Hvad vil det sige at generalisere, og hvorfor gør vi det?
 • Hvordan/hvorfor fastholder man sin kulturelle identitet et fremmede sted?
Detektor - fakta om indvandre/flygtninge i Danmark (kilde: Danmarks statistik)
 • Hvor mange er indvandre/flygtninge?
 • Hvor kommer de fra?
 • Hvor bor de i Danmark?
 • Hvad betyder begreberne: segregation, assimilation og integration?
Religioner og frygten for islam
 • Intro til islam og grupperinger indenfor islam.
 • Kvinders påklædning i islam.
Verden udenfor i ord og billeder
 • Et blik på verden udenfor f.eks. Afghanistan, Iran, Irak og Tyrkiet.